Go with the flow

ส่วนผสม

สับปะรด แอปเปิ้ล เสาวรส ว่านห่างจรเข้

คุณสมบัติ

อร่อยสดชื่นและที่สำคัญ ดีกับระบบการย่อยอาหาร เมตาบอลิซึ่ม และทำให้เลือดลมไหลเวียนดี

ราคา

Go with the flow - ขนาด 200 ml. / ขนาด 300 ml.

Go-with-the-flow