Blush

ส่วนผสม

มะพร้าว บีทรูท สับปะรด แอปเปิ้ล มะนาว

คุณสมบัติ

ปรับลดความเป็นกรดในเลือดและช่วยในการขับสารพิษ แล้วยังมีเอนไซน์ที่ช่วยในการย่อยอาหารจึงทำให้รู้สึกสบายตัว

ราคา

Blush - ขนาด 200 ml. / ขนาด 300 ml.

Blush-1